top of page
e.jpg

Trafik Kazaları
 
Trafik Kazaları sonrası kişinin vücut bütünlüğünde meydana gelen zararların tazmini amacıyla görülen tazminat davalarının açılmasındaki amaç, yaşanan mağduriyetlerin bir nebze de olsa azaltılması, yine kaza sebebiyle mağdur tarafından yapılan masrafların da zarar veren (veya sigortacısı) tarafından karşılanmasıdır. Ancak ülkemizde trafik kazalarının çok sık yaşanmasına rağmen, sigorta şirketlerine karşı açılan tazminat davaları hakkında çok az bilgi sahibi olunması sebebiyle çok sayıda mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaktadır. Kaza sonrası zaten mağdur olan kazazedelerin bir de hukuk karşısında hak kaybına uğramaları, hem maddi hem de manevi olarak daha fazla yıpranmalarına sebebiyet vermektedir. Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla kurulan derneğimiz, olası hak kayıplarını engellemek, zarar tazmini sürecinin en sağlıklı bir şekilde yürümesi için kaza anından sürecin sonuna kadar mağdurların yanında yer almaktadır.

Trafik Kazası Sebebiyle Hak Edilebilecek Tazminatlar

Gerçekleşen trafik kazası sonrası yaşanan sakatlanmalara dayanak olarak öncelikle;
- Kişinin ömür boyu maruz kalacağı iş gücü kaybına dayalı sürekli iş göremezlik tazminatı,
- Çalışılamayan süre boyunca maruz kalınan geçici iş göremezlik hali sonucu geçici iş göremezlik tazminatı ve bakıcı giderleri tazminatları,
- Tedavi sürecinde yapılan ve SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri başta olmak üzere vefat halinde destekten yoksun kalma tazminatı,
- Nihayet süreç boyunca yaşanan acı ve ıstırap sebebiyle manevi tazminatlara hak kazanılabilecektir.

Sürekli İş göremezlik Tazminatı: Trafik kazası sonrası kişinin vücudunda meydana gelen maluliyet sebebiyle ömrü boyunca maruz kaldığı (maluliyet oranı ile orantılı) efor kaybı tazminatıdır. Tazminat hesabında kişinin yaşı, maluliyeti, geliri ve kazadaki kusura katılımı dikkate alınmaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazası sonrası vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan yakınlarının hak kazandığı tazminat türüdür. Bu tazminatı hak edebilmek için vefat eden ile akrabalık ilişkisi şart olmamakla birlikte, vefat etmeden önce vefat edenden destek alınıyor olunduğunun kanıtlanması yeterlidir.
 
Geçici İş Göremezlik Tazminatı: Trafik kazası sonrası kişinin %100 malul sayıldığı süreci ifade eden geçici iş göremezlik, bu süreçte kişinin hiç çalışamıyor olması sebebiyle mahrum kaldığı gelirin ikamesi amaçlı hak edilen tazminat türüdür.

Bakıcı Gideri Tazminatı: Kişinin geçici iş göremezlik süresi içerisinde bakıcıya ihtiyacı olan süre tespit edilmek suretiyle ve bu sebeple ödenecek tazminat türüdür. Bakıcı gideri tazminatında en önemli husus, Yargıtay Kararı ile sabit olmak üzere kişinin bakıcı tutmamış olması halinde dahi bakıcı gideri tazminatına hak kazanmasıdır.

Tedavi Giderleri: Kazazedenin iyileşme sürecinin süresi ve kalitesini belirleyen en önemli etken tedavi süresinde aldığı sağlık hizmetidir. Bu sağlık hizmetine ulaşabilmek için harcanan bedelin ise diğer tüm haksız fiil zararlarında olduğu gibi zarar veren tarafından karşılanması gerektiği Türk Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Manevi Tazminat: Yaşanan acı verici olay sonrası kişinin yaşadığı travma, ıstırap, keder gibi yıpranmalar sebebiyle zarar verenden talep edebileceği tazminat türüdür. Bu tazminat türünde sürekli iş göremezlik tazminatında olduğu gibi bir hesaplama söz konusu olmayıp, miktarın tespit edilmesi, olayın koşullarına bağlı olarak hakimin taktir yetkisindedir.

bottom of page