top of page
covid_19_virus_salgininin_isci_isveren_i

İş Kazaları: İş Kazalarının kanunda yer alan tanımı; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. Burada önemli olan husus kazanın, işçinin işverenin himayesine girdiği andan çıktığı ana kadarki süreç içerisinde gerçekleşmesinin yeterli olmasıdır. Dolayısıyla işçi, işe gitmek için sabah servise bindiği anda işverenin himayesine girdiği varsayılır.

İş kazaları sonucu hak edilebilecek tazminat türleri

 

İş Gücü Kaybı Tazminatı: Tıpkı trafik kazası sonrası maluliyet sebebiyle hak edilen sürekli iş göremezlik tazminatında olduğu gibi kişinin iş kazası sebebiyle meydana gelen iş gücü kaybı kaynaklı hak edilen tazminat türüdür. Bu tazminat türünde de kişinin maluliyeti, yaşı, gelir durumu gibi etkenler tazminatın miktarının belirlenmesinde en önemli etkenlerdendir.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı: İş kazası sonrası kişinin %100 malul sayıldığı süreci ifade eden geçici iş göremezlik, bu süreçte kişinin hiç çalışamıyor olması sebebiyle mahrum kaldığı gelirin ikamesi amaçlı hak edilen tazminat türüdür.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: İş kazası sonrası vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan yakınlarının hak kazandığı tazminat türüdür. Bu tazminatı hak edebilmek için vefat eden ile akrabalık ilişkisi şart olmamakla birlikte, vefat etmeden önce vefat edenden destek alınıyor olunduğunun kanıtlanması yeterlidir.

 

Manevi Tazminat: Kişinin iş kazası sebebiyle bizzat yaşadığı, yahut iş kazası sebebiyle vefat edenin yakınlarının yaşadığı acı, keder ve ıstıraptan kaynaklanan manevi tazminat talepleri, sorumlu işverene karşı dava yolu istenebilecektir.

bottom of page