top of page
Image by Sarah Crego

DASK VE DEPREM HASARLARI
 
Maalesef ki ülkemizde acı bir gerçeklik olan deprem neden
i ile yaşanan can ve mal kayıpları telafisi çok zor ve üzücü durumları ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu maddi ve manevi kayıpları telafi edebilmek için izlenebilecek bir takım hukuki yollar mevcuttur. Deprem nedeniyle ortaya çıkan can ve mal kayıplarının tazmini aşağıdaki yollarla konusunda uzman bir avukat ile sağlanabilecektir.

Ölüm, sakatlık, bina ve araç hasarlarında;

Ceza Davası Yolu; Ceza Mahkemesinde savcılık tarafından açılan davalarda kullanılacak haklar,

Maddi ve Manevi Zararların Tazmin Yolu; İdari ve adli yargıda talep edilebilecek haklar,

Yıkılan veya yıkılmayan ancak zarar gören yapıların durumuyla ilgili talep edilebilecek haklar,

İşçilerin Kıdem Tazminatları İle ilgili hakları

İşverenlerin Yasal Hakları,

Devlet Memurlarının Hakları,

Araçların Hasar Görmesi Durumundaki Haklar vb.

bottom of page